blank

           

       
blank

YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talojen asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Lisäksi asukkaiden on noudatettava kunnan järjestyssääntöä ja lainsäädännössä olevia kiinteistöä koskevia määräyksiä.

YHTEISET TILAT

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Jauhesammutin on pannuhuoneessa ja pannuhuoneen ovella on palosammuttimen merkki. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen, antennien yms. asentaminen sekä aitojen, aitausten ja muiden rakennelmien rakentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Talosaunan käyttäjien on huolehdittava siitä, että saunatilat jäävät käytön jälkeen asianmukaiseen kuntoon (lauteet on huuhdeltava jne.). 

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla paikoilla. Käytöstä poistettuja autoja ei saa säilyttää piha-alueella. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Asunnon edusta ei ole auton pysäköintipaikka.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00-7.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys. Melua ja häiriötä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Korjaustöihin on aina saatava yhtiön lupa. Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia  tai vaurioittaa niitä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen, antennien yms. asentaminen sekä aitojen, aitausten ja muiden rakennelmien rakentaminen on sallittu huoneiston piha-alueella vain yhtiön luvalla.

MUUTTOILMOITUS

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

TOMUTTAMINEN JA PYYKKIEN KUIVATUS

Mattojen tamppaus on sallittu ainoastaan mattotelineellä ja pyykkien kuivatus pyykkitelineellä.

Horsmantiellä sijaitseva pyykkien kuivatushuone on Horsmantien asukkaiden käytössä. Käyttäjien on itsensä huolehdittava kuumailmapuhaltimien kytkemisestä ja sammuttamisesta. Konetta ei ole syytä käyttää kohtuuttoman pitkiä aikoja. Käyttö on kielletty klo 21.00-7.00 välisenä aikana. Pyykki on ehdottomasti vietävä pois heti kuivatuksen jälkeen.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta eivätkä tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

   
   
   
   

 

 

blank

© 2007-2015 Tiliaura Oy - Trival Oy